Jozef Devillé - Fumihiro Ueoka
FUKUZATSU NA KANKEI

Opening: Thursday, 20.10.2016 18-21h
Exhibition: 21.10 - 12.11.2016